spacer.png, 0 kB
Advertisement
Advertisement

End ENDO @ FB

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Labor Day Calls

placard-7b.jpg

Our Struggles

pmatfdcmob1.jpg

Support PM!

pmsmiley4.jpg

Issue Highlights

Advertisement
spacer.png, 0 kB
$arguments = $this->fixCalls($arguments);
Workers' Digest
Article Index
Workers' Digest
Spl Issue - Oct 2010
Issue#35 - Sep 2010
Spl Issue - Sep 2010
Spl Issue - Jun 2010
Spl Issue - May 2010
Issue#34 - May 2010
Issue#33 - Apr 2010
Spl Issue - Mar 2010
Issue#32 - Mar 2010
Spl Issue - Feb 2010
Issue#31 - Feb 2010
Issue#30 - Jan 2010
Spl Issue - Dec 2009
Issue#29 - Oct 2009
Spl Issue - Sep 2009
Issue#28 - Aug 2009
Issue#27 - Aug 2009
Spl Issue - Jun 2009
Issue#26 - May 2009
Issue#25 - May 2009
Issue#24 - Apr 2009
Spl Issue - Mar 2009
Issue#23 - Mar 2009
Issue#22 - Mar 2009
Issue#21 - Feb 2009
Issue#20 - Feb 2009
Issue#19 - Dec 2008
Issue#18 - Dec 2008
Issue#17 - Nov 2008
Issue#16 - Oct 2008
Issue#15 - Oct 2008
Issue#14 - Sep 2008
Issue#13 - Aug 2008
Issue#12 - Jul 2008
Issue#11 - Apr 2008
Issue#10 - Feb 2008
Issue#9 - Jan 2008
Issue#8 - Jan 2008
Issue#7 - Dec 2007
Issue#6 - Nov 2007
Issue#5 - Oct 2007
Issue#4 - Oct 2007
Issue#3 - Oct 2007
Issue#2 - Sep 2007

Workers’ Digest
Issue # 13
August 2008

Hindi gyera,
hindi rin cha-cha ni Gloria

SA NAPAKAHABANG panahon, napatunayan na hindi ‘all-out war’ ang solusyon para ituwid ang istorikong kamalian ng bansa sa pagharap sa problema ng rebelyon sa Mindanao. Higit lalo ngayon na nahaharap ang bansa sa matinding krisis at taggutom, ang paglulunsad ng gyera sa Mindanao ay isang walang katuturang opsyon.

Una. Ang gyera sa Mindanao ay hindi lang walang katapusang pagsasayang ng buhay ng kapwa Moro at Kristiyano. Pagwawaldas din ito ng pondo ng gubyerno na dapat sana’y inilalaan sa naiibang gyera — ang gyera laban sa kahirapan, laluna sa mga rehiyon ng Bangsamoro kung saan pinakamataas ang antas ng kahirapan sa buong bansa.

Ikalawa. Bukod sa ang gyera ay hindi umubra para pasukuin ng gubyerno ang rebelyon sa Mindanao, ang paggamit mismo ng instrumentong ito mula pa sa panahon ng tangkang pananakop dito ng mga Kastila at Amerika, ang siya ring dahilan kung bakit nagpapatuloy ang naturang rebelyon.

Ito ang dahilan kung bakit itinuring ng Bangsamoro ang kanilang laban bilang pakikibaka para sa sariling pagpapasya . Pagpapasya na magkakaroon lamang ng katuturan kung magkakaroon sila ng sariling “nasyon”, — isang istorikal na pakikibaka sa napakahaba nang panahon.

Sa ganito kalalim na dahilan ng rebelyong Bangsamoro, lalong di uubra ang malasadong peace talk, laluna na kung ang ipinupuslit na motibo ng gubyerno ay cha-cha para sa interes ni Gloria (term extension) at hindi ang sinserong pagkakaloob ng ganap na kalayaan para sa sariling pagpapasya (self-determination) ng mamamayang Moro...

(Read or download complete article)


 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
   
Joomla Templates by Joomlashack
Joomla Templates by Joomlashack