spacer.png, 0 kB
Advertisement
Advertisement

End ENDO @ FB

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Labor Day Calls

placard-3b.jpg

Our Struggles

kapitbisigmggwa2.jpg

Support PM!

pmsmiley4.jpg

Issue Highlights

Advertisement
spacer.png, 0 kB
$arguments = $this->fixCalls($arguments);
Workers' Digest
Article Index
Workers' Digest
Spl Issue - Oct 2010
Issue#35 - Sep 2010
Spl Issue - Sep 2010
Spl Issue - Jun 2010
Spl Issue - May 2010
Issue#34 - May 2010
Issue#33 - Apr 2010
Spl Issue - Mar 2010
Issue#32 - Mar 2010
Spl Issue - Feb 2010
Issue#31 - Feb 2010
Issue#30 - Jan 2010
Spl Issue - Dec 2009
Issue#29 - Oct 2009
Spl Issue - Sep 2009
Issue#28 - Aug 2009
Issue#27 - Aug 2009
Spl Issue - Jun 2009
Issue#26 - May 2009
Issue#25 - May 2009
Issue#24 - Apr 2009
Spl Issue - Mar 2009
Issue#23 - Mar 2009
Issue#22 - Mar 2009
Issue#21 - Feb 2009
Issue#20 - Feb 2009
Issue#19 - Dec 2008
Issue#18 - Dec 2008
Issue#17 - Nov 2008
Issue#16 - Oct 2008
Issue#15 - Oct 2008
Issue#14 - Sep 2008
Issue#13 - Aug 2008
Issue#12 - Jul 2008
Issue#11 - Apr 2008
Issue#10 - Feb 2008
Issue#9 - Jan 2008
Issue#8 - Jan 2008
Issue#7 - Dec 2007
Issue#6 - Nov 2007
Issue#5 - Oct 2007
Issue#4 - Oct 2007
Issue#3 - Oct 2007
Issue#2 - Sep 2007

Workers’ Digest
Issue # 17
November 2008

Ang Solusyon ng Manggagawa sa Krisis Pang-Ekonomiya

Papasanin ng uring manggagawa ang bigat ng krisis—na likha ng uring kapitalista—sa ipinatutupad na solusyon ng mga gobyernong kapitalista. Alinman sa isalba ang mga bangko o hayaan silang bumagsak, pareho lang na manggagawa ang babalikat ng sakripisyo. Sa isang banda, ang bulsa ng manggagawa at maralita—bilang tagabayad ng pinakamalaking bahagi ng buwis—ang pagmumulan ng pang-bailout sa mga bangko. Sa kabilang banda, kapag bumagsak ang mga bangko ay kaladkad sa pagguho ang industriya. Kung magkagayon, hindi mamamatay sa gutom ang mga kapitalista pero maaring sapitin ito ng mga manggagawang mawawalan ng trabaho o mababawasan ang kita.

Katunayan sa US at at ibang mayayamang bansa, sa kabila ng bailout ng mga bangko, hindi mapigilan ang resesyon. Kaya’t naiipit ang masang manggagawa sa pagitan ng nag-uumpugang bato ng bilyun-bilyong bailout sa mga bangko, at kaliwa’t kanang sarahan at tanggalan sa mga empresa.

Walang mapapagpilian ang mga manggagawa sa pagitan ng kamatayan sa kaparaanan ng punglo o patalim. Pero hindi naman obligadong mamili lang ang manggagawa sa iba’t ibang klaseng solusyon ng mga kapitalista. Ang kailangang igiit ng uring manggagawa ay ang sariling solusyon sa krisis pangekonomiya.

Ang solusyon ng manggagawa ay nagsisimula sa puntong hindi maaring tayo ang magsakripisyo para umahon sa isang krisis na likha ng mga kapitalista. Ang pagtatanggol at pagsusulong sa interes ng manggagawa at maralita ang batayan ng ating solusyon. Ang solusyong ating ihahapag ay magbubukas ng pintuan para pagbabago ng lipunan at daigdig.

(Read or download complete article)


 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
   
Joomla Templates by Joomlashack
Joomla Templates by Joomlashack