spacer.png, 0 kB
Advertisement
Advertisement

End ENDO @ FB

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Labor Day Calls

placard-4b.jpg

Our Struggles

wd25.jpg

Support PM!

pmsmiley4.jpg

Issue Highlights

Advertisement
spacer.png, 0 kB
$arguments = $this->fixCalls($arguments);
Workers' Digest
Article Index
Workers' Digest
Spl Issue - Oct 2010
Issue#35 - Sep 2010
Spl Issue - Sep 2010
Spl Issue - Jun 2010
Spl Issue - May 2010
Issue#34 - May 2010
Issue#33 - Apr 2010
Spl Issue - Mar 2010
Issue#32 - Mar 2010
Spl Issue - Feb 2010
Issue#31 - Feb 2010
Issue#30 - Jan 2010
Spl Issue - Dec 2009
Issue#29 - Oct 2009
Spl Issue - Sep 2009
Issue#28 - Aug 2009
Issue#27 - Aug 2009
Spl Issue - Jun 2009
Issue#26 - May 2009
Issue#25 - May 2009
Issue#24 - Apr 2009
Spl Issue - Mar 2009
Issue#23 - Mar 2009
Issue#22 - Mar 2009
Issue#21 - Feb 2009
Issue#20 - Feb 2009
Issue#19 - Dec 2008
Issue#18 - Dec 2008
Issue#17 - Nov 2008
Issue#16 - Oct 2008
Issue#15 - Oct 2008
Issue#14 - Sep 2008
Issue#13 - Aug 2008
Issue#12 - Jul 2008
Issue#11 - Apr 2008
Issue#10 - Feb 2008
Issue#9 - Jan 2008
Issue#8 - Jan 2008
Issue#7 - Dec 2007
Issue#6 - Nov 2007
Issue#5 - Oct 2007
Issue#4 - Oct 2007
Issue#3 - Oct 2007
Issue#2 - Sep 2007

Workers’ Digest
Issue # 25
May 1, 2009

Bakit matagumpay ang ating Mayo Uno?

May 1 2009 Mobilization


Bago pa ang mismong mobilisasyon ng Mayo Uno ay agad masasabing matagumpay ang ating pagkilos sa Araw ng Manggagawa. Ang ating Lakbayan na nagsimula ng Abril 30 at kinatangian ng dialogue sa HUDCC para sa kahilingan ng mga maralita at sa DOLE para sa kahilingan ng mga manggagawa ang hamak na mas importante kaysa sa mobilisasyon ng Mayo 1.

Hindi natin minamaliit ang rali ng Mayo 1 laluna’t ito ang selebrasyon ng pandaigdigang Araw ng Manggagawa. Subalit sa realidad ang pagkilos sa Mayo 1 ay isang tradisyunal na aktibidad na kapos ang koneksyon sa aktwal na sumusulong na pakikibaka ng masang manggagawa at maralita. Ito ay isang red-letter day activity lang na mas paligsahan ng iba’t ibang mga grupo para sa projection ng sarisariling samahan at kani-kaniyang panawagan. Hindi sana ganito pero ito ang nangyayari. Isang oportunidad na lang ang Mayo Uno para magproganda sa paraan ng gimik ang iba’t ibang labor groups sa halip na isulong ang totohanang laban para sa maiinit na isyu ng uring manggagawa.

Kaya naman mas nakakasa ang ating Lakbayan hindi pa sa propaganda kundi sa pakikipaglaban. Mahalaga ang propaganda at kahit sa laban importante ito. Pero kung puro propaganda lang ang hinahabol sa pagkilos, nawawalan ito ng saysay.

Ikinasa natin ang ating Lakbayan at nakadisenyo ang dialogue sa HUDCC at DOLE sa pagsusulong ng ating taktikal na laban para sa “bailout ng manggagawa at maralita.” Sa ganito natin sukatin ang tagumpay ng ating Lakbayan. Sa ganito natin tingnan ang kabuluhan ng ating pagkilos sa Mayo Uno.

(Read or download complete article)


 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
   
Joomla Templates by Joomlashack
Joomla Templates by Joomlashack